Temmuz ayındaki yükselişte büyük etkisi olan enflasyon verisinde ise gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı TEFE TÜFE raporuna çevrildi.

Tefe Nedir?

Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu? Akaryakıtta İndirim! Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu? Akaryakıtta İndirim!

TEFE, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi anlamına gelir. Üreticiler ve toptancılar dahil olmak üzere yerli üretim bir dizi ürünün üretim zincirindeki tüm fiyat değişikliklerini belirlemek için kullanılır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan endekstir. Aylık veya yıllık enflasyon oranını belirlemek için de kullanılır.  

TEFE, bir ürünün arz fiyatındaki artışı gösteren bir maliyet enflasyon endeksidir. TEFE hesaplanırken, hammaddeye mamul ve yarı mamuller dahil sepetteki ürünlerin toptancı arz fiyatı, vergi ve kar marjı eklenir.

2005 yılında Ulusal İstatistik Enstitüsü, ürünlerin zaman içindeki fiyat hareketlerini ölçmek için daha anlamlı bir endeks oluşturmak için toptan eşya fiyat endeksini Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile değiştirdi. Tüketiciler tarafından aktarılan fiyatlardaki değişimi ölçen ÜFE, 2005 yılından itibaren TEFE yerine kullanılıyor.

TÜFE Nedir?

TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi anlamına gelir. Tüketici fiyat endeksi, belirli bir dönemde bireylerin ortalama tüketim alışkanlıklarını yansıtmak için seçilmiş bir mal ve hizmet sepetinin fiyatlarındaki değişimi ölçer. TÜFE'yi hesaplamak için fiyat olarak izlenebilecek bir mal ve hizmet sepeti oluşturun; Referans yılı, bu sepet için yapılacak mal ve hizmet alımlarında ödenecek tutar ve bu sepet için fiyat belirlenmelidir. Enflasyonun bir göstergesi olarak TÜFE, ekonomi politikalarının belirlenmesinde; ücretlerin ve fiyatların belirlenmesinde, kira artışı; Parasal değerlerin enflasyon oranının önlenmesi ve ekonomik faaliyetlerin yönlendirilmesi için temel olarak kabul edilir.

TEFE'yi TÜFE'den ayıran en önemli şey, tüketici fiyat endeksinin tüketicilerin doğrudan satın aldığı malların fiyatlarını, toptan eşya fiyat endeksinin ise hammadde veya yarı mamul fiyatlarını ölçmesidir. Birçok ürünü etkileyen TEFE ve TÜFE birçok sistemde de kullanılıyor.